נ Nun Your word is a lamp for my feet, a light on my path. - Psalm 119:105